โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โรงเรียนพระราชทาน
ชื่ออาจารย์ : นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2559,13:53  อ่าน 477 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความงานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2559,13:52  อ่าน 424 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทความเรื่อง "วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย"
ชื่ออาจารย์ : นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2559,13:51  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..