โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
ปฐมวัย

นางสาวปัญจพร สุวรรณมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางขวัญจิตรา หนูนวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวณีรนุจ ไขไพรวัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3