โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2562
เหล่าคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมถวายพวงมาลาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธซึ่งเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี 
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,12:48   อ่าน 360 ครั้ง