โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประชุมปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต 57
นโยบาย สพฐ.2562 110
หลักสูตรการเงินพอเพียง ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.34 KB 138
หลักสูตรการเงินพอเพียง ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 134
หลักสูตรการเงินพอเพียง ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.94 KB 134
หลักสูตรการเงินพอเพียง ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 197
หลักสูตรการเงินพอเพียง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 1006
หลักสูตรการเงินพอเพียง ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 756
หลักสูตรการเงินพอเพียง ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 228
หลักสูตรการเงินพอเพียง ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 155
หลักสูตรการเงินพอเพียง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 138
แผนการขับเคลื่อน รร.คุณธรรม สพฐ. รร.บ้านฝั่งแดงฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.25 KB 247
รายงาน SAR 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 253
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (คู่มือ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.31 MB 237
ตัวอย่างโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 369
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 89.71 KB 461
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ไฟล์นำเสนอ รร.คุณธรรม สพฐ. 106
โรงเรียนวิถีพุทธ
นวัตกรรมวิถีพุทธ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.75 MB 241
เอกสารโรงเรียนวิถีพุทธ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 192
การประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา ปี61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.82 KB 224
คู่มือประกันคุณภาพฝั่งแดง60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 491.34 KB 223
หลักสูตรปฐมวัย ปี 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.76 MB 194