โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 ถนนมัธยมจันทร์ บ้านฝั่งแดง  ตำบลฝั่งแดง  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เบอร์โทรศัพท์ 042-058352
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อินทนินทร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 89,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พุทธรักษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2512
งบประมาณ : 54,450.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : มุจรินทร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 800,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : กันเกรา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,638,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(อาคารปฏิบัติธรรม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 2,471,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(เรือนมุฑิตา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 480,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(เรือนพยาบาล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 650,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 25,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 25,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบารมีธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 6,800,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 15,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 64,800.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 0.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 0.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเปตอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 0.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 0.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 400,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 500,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 100,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 570,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 89,559.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 78,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาเมตตาธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..